Klienti tiek apkalpoti klātienē tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Sazināties ar mums var rakstot uz e-pastu: nordlizings@nordlizings.lv vai zvanot uz tālruni +371 28646461. Aizvērt

Satversmes tiesas spriedums veicināja OCTA polises cenas kāpumu

Satversmes tiesas spriedums veicināja OCTA polises cenas kāpumu

Latvijas Satversmes tiesa beidzot tikusi skaidrībā un nonākusi pie secinājuma, ka Ministru Kabineta normas, kuras šovasar zaudēja spēku, neatbilst valsts Satversmes pantiem. Tajās bija detalizēti aprakstīts, kādā apjomā jāatlīdzina nodarītais nemateriālais zaudējums un izmaksu kārtība.

Tādēļ, pēc Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja vārdiem (LTAB), tika pieņemts lēmums paaugstināt OCTA polises cenu. Pieņemtā Latvijas Satversmes tiesas sprieduma rezultātā apdrošināšanas kompānijas būs spiestas celt OCTA polises cenu. LTAB valdes priekšsēdētājs Juris Stengrēvics atzīmēja, ka jau nākamajā gadā apdrošināšanas cenu pieaugumu vairs nevarēs apturēt. 2014.gada 11.jūlijā Latvijā stājās spēkā jaunie OCTA MK noteikumi, ņemot vērā Eiropas direktīvas.

Tie reglamentē apdrošināšanas atlīdzības izmaksu kārtību. Sastādot noteikumus, tika ņemti vērā Eiropas tiesas 2013.gada janvāra, 2014.gada janvāra spriedumi. Tieši šeit tika noteikts, ka nedrīkst ierobežot zaudējuma atlīdzināšanas „griestus” ceļu satiksmes negadījumos, ja apdrošinātāja atbildība ir zemāka par vispārējo limitu. Šīs izmaiņas ļauj cietušajiem izmaksāt apdrošināšanas kompensācijas par nodarītajiem nemateriālajiem zaudējumiem, kuras nekādā veidā netiek ierobežotas. Tai pat laikā nav noteiktas konkrētas izmaksu robežas – visas summas tiks aprēķinātas, izskatot katru gadījumu individuāli un paļaujoties uz vieniem un tiem pašiem kritērijiem.

Apdrošināšanas kompānijas jau ir informētas par gaidāmajām izmaiņām un nodarbojas ar jaunā mehānisma izstrādi savā darbībā. Satversmes tiesas spriedums novedīs pie tā, ka OCTA izmaksas nenovēršami paaugstināsies, jo šīm izmaiņām netika paredzēti papildus līdzekļi. Tāpēc visi izdevumi gulsies uz auto vadītāju pleciem. Kā paziņoja Juris Stengrevics, apdrošināšanas sistēma OCTA jau iepriekš strādāja ar zaudējumiem, bet tagad tai vienkārši jāatgriež nauda.

3 / 5
@ nordlizing.lv